UNDERVISNINGSFORLØB

Undervisningskonceptet er centreret omkring tre grundelementer:

  1. Lokale undervisningsforløb på hhv. folkeskoleniveau, gymnasieniveau og universitetsniveau.
  2. Parallelt arbejde på alle deltagende uddannelsesinstitutioner med den samme case.
  3. Tre fællesaktiviteter pr. halvår, hvor eleverne møder hinanden på tværs af uddannelsesinstitutioner til fælles faglige aktiviteter med udgangspunkt i casen. Læs mere om fællesaktiviteter/knudepunkter her.

Eksempler på undervisningsforløb

For at få inspiration til, hvordan et undervisningsforløb med brug af projektets cases konkret kan tilrettelægges på hvert af de tre uddannelsestrin, kan du dykke ned i undervisningsbeskrivelser for hvert caseforløb på de deltagende uddannelsesinstitutioner i projektperioden. Beskrivelserne er udarbejdet af de undervisere, som har udviklet og undervist i forløbene. På HTX er casematerialerne bl.a. blevet brugt som udgangspunkt for SO6 - Studieretningscasen (den store opgave i slutningen af 2.g).

Undervisningsforløb i grundskolen
Undervisningsforløb på ungdomsuddannelse
Undervisningsforløb på videregående uddannelse

Eftersom flere af forløbene blev gennemført under coronanedlukninger, blev nogle af fællesaktiviteterne afholdt virtuelt – men generelt er det lærere og elevers oplevelse, at udbyttet bliver størst ved fysisk fremmøde.