SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Et kerneelement i STEM i Sundhed er samarbejdet med andre skoler på tværs af uddannelsesniveauer.

Projekt Sundt Af-STEMt, som konceptet bygger på, blev udført i et samarbejde mellem to folkeskoler, et teknisk gymnasium og en videregående uddannelse i Odense. Formålet med det tværgående samarbejde – manifesteret i fællesaktiviteter – var at give eleverne fra hhv. folkeskole og gymnasium mulighed for at spejle sig i eleverne/de studerende fra niveauet over dem og på den måde blive inspireret til at fortsætte i retning af arbejdet med STEM-fag. Samtidig gav samarbejdet på tværs de ældre elever og studerende mulighed for at lære fra sig og spejle eget læringsforløb i mødet med de yngre elever.

Samarbejdet er på den måde givende og lærerigt, men kræver også en prioriteret organisatorisk og koordinerende indsats. Det kræver, at man på tværs af de deltagende skoler er enige om at sætte tiden og ressourcerne af.

I projektperioden har samarbejdet mellem skolerne været organiseret som illustreret nedenfor.

Udledt af erfaringerne fra projektet følger her et bud på, hvordan organiseringen af et tværgående samarbejde uden for projektregi kan se ud:

  • Hver deltagende skole udpeger en koordinator eller tovholder, som er den primært ansvarlige for koordineringen og kommunikationen på tværs af skoler. Det er optimalt, hvis koordinatoren også selv underviser i forløbet og dermed er automatisk opdateret på, hvad der rører sig.
  • Koordinatoren formidler og koordinerer viden og planlægning med de undervisere, som er ansvarlige for at varetage undervisningsforløbene.
  • Styregruppen bestod i projektet af repræsentanter fra alle uddannelsesniveauer. I et tværgående samarbejde uden for projektregi kunne styregruppen eksempelvis erstattes af en arbejdsgruppe bestående af de udpegede koordinatorer, som mødes på tværs.
SKALERINGSMULIGHED
Ved fremtidig brug af undervisningskonceptet er det en mulighed at nedskalere det tværgående samarbejde og fx arrangere et brobygningsbesøg hos en enkelt uddannelsesinstitution, hvis omfanget af de tværgående aktiviteter fra projektperioden synes for omfattende. Et enkelt brobygningsbesøg kan i sig selv tilføje stor værdi til et lokalt undervisningsforløb og bidrage til at højne elevernes motivation for det videre arbejde med STEM-fag.