VIDENS- OG LÆRINGSOPSAMLING


For dig, der i fremtiden vil arbejde med STEM i Sundhed, er der nedenfor samlet nogle spørgsmål, som kan være gode at tage udgangspunkt i, når du skal evaluere undervisningsforløbene og samarbejdet på tværs. Spørgsmålene er opdelt i et konceptniveau, som fokuserer på overordnede effekter og formål, og et undervisningsniveau, som er mere praktisk orienteret.

Konceptniveau

Oplever vi, at forløbet højner elevernes motivation og interesse for STEM-fag?

Oplever vi, at forløbet bidrager til at øge elevernes forståelse af, hvordan STEM-fag kan være med til at løse sundheds- og samfundsmæssige udfordringer?

Oplever vi, at eleverne ved de eventuelle fællesaktiviteter ser hinanden som rollemodeller og finder inspiration i forhold til fremtidigt valg af uddannelse og karrierevej?

Hvordan fungerer samarbejdet med andre skoler? Hvordan fungerer organiseringen?

Undervisningsniveau

Hvordan fungerer arbejdet med case-materialet for hhv. elever og undervisere?

Er det faglige niveau passende?

Hvordan funger fællesaktiviteterne? Er der et tydeligt formål og indhold for alle parter?

Er arbejdet med casen tilrettelagt på en måde, som træner eleverne i at arbejde projekt – og procesorienteret?