CASES

Undervisningskonceptet STEM i Sundhed tager udgangspunkt i fire cases, som alle beskæftiger sig med en aktuel problemstilling fra sundhedsområdet, hvor STEM-kompetencer kan bringes i spil. De fire cases er så virkelighedsnære som muligt og kobler alle et overordnet tema og de samfundsmæssige implikationer med et konkret ungt menneske, som navigerer inden for problemstillingen. Casene kan på den måde bidrage til at højne elevernes motivation for STEM-fag ved at levendegøre og understrege fagenes anvendelighed i en genkendelig virkelighed.

De fire cases tilbyder samtidig et oplagt udgangspunkt for længerevarende projektarbejde, hvor eleverne med inspiration fra casen gradvist udvikler egne ideer til løsninger. Hver case indeholder nemlig ingen endelige svar, men peger på spørgsmål og perspektiver til videre undersøgelse og idéudvikling. Eksempelvis er casene i projektperioden bl.a. blevet brugt som udgangspunkt for SO6 - Studieretningscasen (den store opgave i slutningen af 2.g).

Alle cases er udviklet i et samarbejde mellem projektets deltagende undervisningsinstitutioner, relevante faglige samarbejdspartnere og Syddansk Sundhedsinnovation. Figuren nedenfor viser komponenterne i de fire cases.

Vær opmærksom på, at elementet ”Add-ons” i de første to cases er udgjort af en række beskrivelser af temarelaterede problemstillinger, mens ”Add-ons” i de to sidste cases udelukkende består af refleksive spørgsmål til videre arbejde omkring casens tema.

Case 1: Trafikuheld

Case 1 tager udgangspunkt i fortællingen om 17-årige Jens, som sammen med sine forældre kommer ud for et trafikuheld. Jens’ far mister noget af følelsen i benene og starter i et genoptræningsforløb.

Casen giver mulighed for fx at arbejde med biofeedback i genoptræningsforløb, teknologier inden for bilsikkerhed, beregning af fakta om kørselsadfærd og systemer til vagtplanlægning i sundhedsvæsenet.

Casen taler ind i fagene matematik, biologi, bioteknologi, programmering, teknologi, samfundsfag, elektronik og fysik.


Case 2: Pandemi

Case 2 tager udgangspunkt i den unge sygeplejerske Stine og hendes hverdag i forbindelse med Covid19-pandemien.

Casen lægger op til fx at arbejde med ideer til automatisk viruspodning, etiskedilemmaer omkring vaccination, satellitterog globalt bredbånd, optimering af online-supermarkeder og teknologier til smitteopsporing.

Casen taler særligt ind i fagene biologi, bioteknologi, matematik, teknologi, idéhistorie, samfundsfag, programmering, kemi, design, geografi.


Case 3: Teknologi og sundhed

Case 3 sætter fokus på de store potentialer, som teknologien tilbyder ift. at påvirke folkesundheden –men også de etiske dilemmaer, som opstår, når vi gennem apps, smartwatches og lignende giver adgang til enorme datamængder om vores krop, psyke og helbred.

Casen zoomer ind på gymnasieeleven Anna, som træner til et halvmarathon, men falder og brækker anklen. Anna er nysgerrig på teknologiske løsninger, som kan hjælpe hende hurtigt i gang igen.

Casen giver bl.a. mulighed for at arbejde med kunstig intelligens, spilteknologi og virtual reality samt nudging og adfærdsdesign. Det er oplagt at arbejde med casen i fagene design, idéhistorie, programmering, samfundsfag, biologi, teknologi, bioteknologi og matematik.


Case 4: Diabetes

Case 4 beskæftiger sig med den udbredte forekomst af type 2 diabetes i Danmark. Gennemsnitsalderen for, hvornår man typisk diagnosticeres med type 2 diabetes er faldende. Derfor sætter casen fokus på teknologiens potentialer ift. at understøtte diabetespatienter –og mennesker i risiko for at udvikle diabetes –i et sundt og aktivt liv.

Casen zoomer ind på fortællingen om Mikkel på 25, hvis mor har fået konstateret type 2 diabetes. Mikkel har selv en livsstil med mange stillesiddende timer og meget fastfood, og derfor bekymrer det ham, at han selv er i øget risiko for at udvikle diabetes.

Casen lægger op til at arbejde med målinger af blodsukker, kalorieindtag og forbrænding, monitoreringsløsninger til diabetikere og ideer til telemedicinske/digitale løsninger. Det er oplagt at arbejde med casen i fagene biologi, bioteknologi, matematik, teknologi, samfundsfag og idræt.