Videregående uddannelse

Her finder du fire beskrivelser af undervisningsforløb til videregående uddannelse, som er udviklet og afprøvet i projekt Sundt Af-STEMt. Hvert forløb knytter sig til en af de fire cases. Beskrivelserne kan på den måde bruges som et inspirationskatalog for, hvordan casematerialerne kan bringes i spil i undervisningen.

Undervisningsforløb: Diabetes
Undervisningsforløb: Teknologi og mennesker
Undervisningsforløb: Pandemi
Undervisningsforløb: Trafikuheld

Undervisningsforløb: Diabetes

Uddannelsesniveau

Universitetet, 2. semester

Fag og niveau

Kinematik, Sensor teknologi og mekanik, samt bevægelse

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Diabetes og måling på kroppen

Formål

De studerende skal anvende casen med projektbeskrivelsen. 

Indhold

Case-beskrivelse samt forholdet mellem undervisning på egen skole og samarbejdet med øvrige institutioner. 

Omfang

14 lektioner om ugen svarende til 10 ECTS

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde, metodisk arbejde med forsøgsprotokol, databehandling, samt opbygning og gennemførelse af forsøg.

Materialer

Diabetes-case og projektbeskrivelse

Lektionsoversigt:

1

Kick-off projektmøde. Præsentation af case samt projektbeskrivelse. De studerende har mulighed for at stille spørgsmål.

2

Ugentlig vejledning fra projektstart til aflevering

De studerende undersøger, især i starten af forløbet, hvad diabetes er, og hvorfor bevægelse i denne kontekst er vigtigt.

3

Forberedelse til knudepunkt. De studerende er ansvarlige for vejecelle og sportssensor-målinger.

4

Knudepunkt 1 (universitet og HTX)


Stationer: 

 • Vejecelle 

 • Sportssensor

 • EMG, EKG eller respiration

 • Køresimulator


Fremvisninger af eksempler på forskning på et fagligt niveau, hvor alle kan følge med: 


 • Genoptrænings lab: Et lab, hvor der forskes i genoptræning ved brug af robotter og andre teknologier.

 • Visning af projekter med fokus på elitesport eller astronaut træning i rummet. 

 • Fjern- og automatisk robotkirurgi: Hvor langt er man med at operere eller sy automatisk?

  

Rundvisning på universitetet med billedkonkurrence. 


HTX får data med hjem, som de kan arbejde videre med.

Universitetsstuderende skal reflektere over forløbet efterfølgende og inkludere det i deres forsøg. Kvalitetssikring af forsøgsprotokol.

5

Afrapportering i rapport: Hvorfor er bevægelse godt for diabetes? Undervisningsforløb: Teknologi og mennesker

Uddannelsesniveau

Universitetet, 3. semester

Fag og niveau

Programmering (appinventor), signalanalyse, elektriske sensorer og fysiologi 

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Teknologi og Sundhed

Formål

De studerende skal anvende casen med projektbeskrivelsen.

Indhold

Case-beskrivelse samt undervisning på egen skole og fællesaktiviteter med øvrige institutioner. 

Omfang

14 timer om ugen svarende til 10 ECTS

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde, metodisk arbejde med forsøgsprotokol, databehandling, opbygning 

Materialer

Teknologi og Sundhed-casen, projektbeskrivelse, materialet inkluderet i undervisningen

Lektionsoversigt:

1

Kick-off projektmøde. Præsentation af case samt projektbeskrivelse. De studerende har mulighed for at stille spørgsmål.

2

Ugentlig vejledning fra projektstart til aflevering. 

De studerende får gennem undervisningen viden om udvikling af apps med App Inventor og hvordan denne kan bruges til at hjælpe en selvdefineret problemstilling, hvor teknologi og mennesker mødes.  

3

Forberedelse til første knudepunkt: Hvordan laves idégenerering og kvalificering af ideer. 

4

1. knudepunkt ved universitetet: 

Præsentation fra forsker.

Facilitering af idégenerering og idékvalificering.  

De studerende viser desuden, hvordan en app kan laves i App-Inventor.

De studerende skal reflektere over forløbet efterfølgende og inkludere det i deres udvikling af app. 

5

2. knudepunkt om Designudvikling (ved HTX)

HTX faciliterer User Interface-udvikling og forskellige værktøjer til dette. De studerende bruger denne viden i udvikling af User Interface i App-Inventor. Alt dette inkluderes i den endelige afrapportering af projektet.  

6

3. knudepunkt: Fernisering
Fernisering af resultatet. De studerende rustes forinden til, hvordan giver man konstruktiv feedback, men også hvordan man modtager det. Især hvordan man får brugbart brugerfeedback. Hvordan skaber man rammerne, hvor brugeren er tryg nok til at sige sin mening, og føler de kan byde ind med noget?

7

Afrapportering i rapport: 

Hvordan kan en app afhjælpe en udfordring inden for problemstillingen?


Undervisningsforløb: Pandemi

Uddannelsesniveau

Universitetet, 2. semester

Fag og niveau

Kinematik, Sensor teknologi og mekanik, samt bevægelse

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Pandemi og måling på kroppen

Formål

De studerende skal anvende casen med projektbeskrivelsen. Formålet er at måle respiration i forhold til casen om pandemi.

Indhold

Case beskrivelse samt undervisning på egen skole og fællesaktiviteter med øvrige institutioner. 

Omfang

14 lektioner om ugen svarende til 10 ECTS

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde, metodisk arbejde med forsøgsprotokol, databehandling, samt opbygning og gennemførelse af forsøg

Materialer

Pandemi-case, projektbeskrivelse. 

Lektionsoversigt:

1

Kick-off projektmøde. Præsentation af case samt projektbeskrivelse. De studerende har mulighed for at stille spørgsmål.

2

Ugentlig vejledning fra projektstart til aflevering.

De studerende undersøger især i starten af forløbet hvad Covid-19 er, og hvorfor respiration er relevant. Derefter undersøger de, hvordan man kan måle respirationsfrekvens og -kvalitet. 

3

Forberedelse til første knudepunkt - ansvarlig for vejecelle og sportssensor-målinger

4

1. knudepunkt med universitet og HTX (på universitetet)


Stationer: 

 • Vejecelle 

 • Sportssensor

 • EMG, EKG eller respiration


Fremvisninger af forskning på et fagligt niveau, hvor alle kan følge med: 

 • Genoptrænings lab: Et lab, hvor der forskes i genoptræning ved brug af robotter og andre teknologier. 

 • Visning af projekter med fokus på elitesport eller astronaut træning i rummet. 

 • Fjern- og automatisk robotkirurgi: Hvor langt er man med at operere eller sy automatisk.  


Rundvisning med billedkonkurrence. 


HTX får data med hjem, som de kan arbejde videre med.

De studerende skal reflektere over forløbet efterfølgende og inkludere det i deres forsøg. Kvalitetssikring af forsøgsprotokol.

5

Afrapportering i rapport: 

Hvordan kan man måle på kroppen på en ny måde, og hvad kan vi sige om respiration i forhold til bevægelse?


Undervisningsforløb: Trafikuheld

Uddannelsesniveau

Universitetet, 3. semester

Fag og niveau

Programmering (appinventor), signalanalyse, elektriske sensorer og fysiologi(sekundær)

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

Trafik

Formål

De studerende skal anvende casen med projektbeskrivelsen.

Indhold

Case-beskrivelse samt undervisning på egen skole og fællesaktiviteter med øvrige institutioner. 

Omfang

14 timer om ugen svarende til 10 ECTS

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde, metodisk arbejde med forsøgsprotokol, databehandling, opbygning 

Materialer

Trafik-casen, projektbeskrivelse, materialet inkluderet i undervisningen.

Lektionsoversigt:

1

Kick-off projektmøde. Præsentation af case samt projektbeskrivelse. De studerende har mulighed for at stille spørgsmål

2

Ugentlig vejledning fra projektstart til aflevering.

De studerende får gennem undervisningen viden om udvikling af apps med App Inventor, og hvordan denne kan bruges til at afhjælpe en problemstilling i trafikken. 

3

Forberedelse til knudepunkt: Hvordan laves idegenerering og kvalificering af ideer?

4

Knudepunkt 1 ved universitetet: 

Facilitering af idegenerering og ide kvalificering.  

Det vises desuden, hvordan en app kan laves i App Inventor

De studerende skal reflektere over forløbet efterfølgende og inkludere det i deres udvikling af app. 

5

Knudepunkt 2 om Designudvikling ved HTX: 

HTX faciliterer User Interface-udvikling og forskellige værktøjer til dette. De studerende bruger denne viden i udvikling af User Interface i App Inventor. Alt dette inkluderes i den endelige afrapportering af projektet.  

6

Knudepunkt 3: Fernisering

Fernisering af resultatet. De studerende rustes inden til, hvordan man giver konstruktiv feedback, men også hvordan man modtager det. Især hvordan man får brugbart brugerfeedback. Hvordan skaber man rammerne, hvor brugeren er tryg nok til at sige sin mening, og føler at de kan byde ind med noget?

7

Afrapportering i rapport: 

Hvordan kan en app afhjælpe en udfordring i trafikken.