Ideer til knudepunkter

Ideer til knudepunkter

Baseret på erfaringer fra projektet findes her en række ideer til udbytterigt indhold på en fællesaktivitet:

  • Konkret samarbejde om et projekt/opgave: Gruppearbejde på tværs af niveauer om løsning af opgave eller udarbejdelse af projekt med udgangspunkt i fælles case.
  • Instruktion og sparring på opgaver: De ældre elever/studerende underviser de yngre.
  • Rundvisning på uddannelsesinstitutioner: Rundvisning (og gerne fremvisning af forsøg) kan give et indtryk af, hvordan og hvad der arbejdes med på de forskellige uddannelsesinstitutioner, samt give et indtryk af studiemiljøet.
  • Markedsplads eller fernisering: Elever fra alle niveauer mødes og opstiller gruppevis en stand, hvor de fortæller og viser, hvordan de har arbejdet med casen. Her bliver det muligt at videndele på tværs.
  • Inspirationsoplæg og virksomhedsbesøg: Inspirationsoplæg og/eller konkret samarbejde eller sparring på egne opgaver fra professionelle i virksomheder eller sundhedsvæsen. Oplæg kan handle om fx ny forskning, behov i sundhedsvæsenet, hvordan der konkret arbejdes med problemløsning og produktudvikling i virksomheder – altså hvordan STEM-fag anvendes i praksis.