Case: Trafikuheld

LÆSEVEJLEDNING

Kære læser,
Du skal nu læse en case om Jens på 17 år og hans oplevelse med et trafikuheld. Casen er bygget op i 3 trin.

Trin 1 består af temaet, som i dette tilfælde er “trafikuheld”. Temaet er fundamentet for casen.

Oven på dette fundament bygges i trin 2, som er grundcasen. I denne beskrives Jens’ oplevelse med et trafikuheld og sundhedsvæsenet.

Til grundcasen kan der i trin 3 tilføjes forskellige add-ons. Disse add-ons kan eksempelvis øge kompleksiteten af casen, være målrettet en bestemt fagretning eller et specifikt uddannelsesniveau, ændre problemstillingen og/eller tilføje mere til grundcasens problemstillinger.

TRAFIKUHELDET, DER ÆNDREDE ALT

GRUNDCASE

Jens skal til at tage kørekort, men han har svært ved at fokusere, da han stadig husker den dag, hans familie var involveret i et færdselsuheld.

Selv om det er mere end to år siden, husker han dagen, som var det i går. Hans forældre havde en regnvejrsdag lidt for travlt med at komme hjem. På bagsædet sad Jens med sin iPad og spillede.

Mens de kører, kan Jens lige pludselig mærke, at bilen skrider. Han bliver rigtig bange og spørger sine forældre, hvad der sker. Mere når han ikke. Det næste, han husker, er, at han er på vej ind i en ambulance. Lidt væk kan han se sine forældre, som er på vej ind i en anden ambulance. Jens er bange og ryster, men det hele er lidt sløret, og han husker kun tingene i glimt.

I et andet glimt husker Jens, at han ligger alene på en hospitalsstue uden at vide, hvor hans forældre er henne. Da en læge kommer ind på stuen, bliver Jens endnu mere urolig, men lægen fortæller, at de trods omstændighederne har det godt.

Jens spørger, hvad der er sket, og lægen svarer, at de er kommet ud for en ulykke, og at Jens har pådraget sig en hjernerystelse.

Jens spørger med det samme, om der er sket noget med forældrene. Lægen forklarer, at hans mor har det godt, men hans far har mistet noget af følelsen i benene, og der venter ham et langt genoptræningsforløb.

Jens bliver rigtig ked af det, men tænker også, at det er godt, at alle stadig er i forholdsvis god behold. I løbet af de næste måneder påbegynder Jens’ far genoptræningsforløbet. Jens begynder samtidig at interessere sig mere for, hvordan kroppen fungerer, og han tænker på, om han måske kan hjælpe faderen med genoptræningen.


GENOPTRÆNING

ADD-ON

Jens har på internettet læst om biofeedback og håber, at han kan være med til at udvikle en løsning til faderen, så han kan få en bedre og hurtigere genoptræning.

Jens forestiller sig, at løsningen kan udvikles i samarbejde med det sygehus, hvor hans far var indlagt. På sygehuset er de nemlig også interesserede i en ny, innovativ løsning, da der sker omkring 3.500 færdselsuheld årligt. En stor del af disse patienter skal igennem lange og ikke-motiverende genoptræningsforløb.


FAG, DER KAN BRINGES I SPIL:
BIOLOGI , FYSIK, MATEMATIK, TEKNOLOGI


BILSIKKERHED

ADD-ON

På europæisk niveau er det blevet vedtaget, at alle nye biler skal have en automatisk SOSfunktion, som aktiveres, hvis bilen forulykker. Funktionen skal samtidig sende besked til alarmcentralen.

Flere bilproducenter arbejder på at udvikle mere avancerede sikkerhedssystemer for at beskytte bilisterne. Eksempelvis forsøger man at implementere mere avanceret teknologi, fx lasersensorer, der kan måle afstande, eller teknologi, der tillader automatisk styring for at undgå uheld.

Tesla, der er en af bannerførerne på området og har et af de mest avancerede systemer, er i gang med at udvikle en selvkørende bil, der automatisk stopper for rødt lys, kan forudse trafiksituationer og ringe efter hjælp i nødsituationer.

Udfordringen er, at de biler, der har disse teknologier, ofte er meget dyre. Derfor ønsker man at skubbe på udviklingen af lignende teknologier, så færdselssikkerheden forbedres for alle bilejere, og antallet af færdselsuheld mindskes.


FAG, DER KAN BRINGES I SPIL:
ELEKTRONIK, FYSIK, MATEMATIK, PROGRAMMERING, TEKNOLOGI


BEDRE KØRSELSADFÆRD

ADD-ON

Regeringen ønsker at udvikle en ny kampagne, der sikrer god trafikadfærd. Til kampagnen skal der være fokus på:

  • hvilken betydning for høj hastighed har for bremselængden
  • hvilke konsekvenser, der er forbundet med et færdselsuheld (fysiologisk/anatomisk)
  • hvilke samfundsøkonomiske omkostninger, færdselsuheld har
  • hvor lille tidsbesparelsen ved at køre for hurtigt er

Regeringen ønsker, at kampagnen skal have et videnskabeligt grundlag, da befolkningen skal overbevises på baggrund af viden og fakta.


FAG, DER KAN BRINGES I SPIL:
BIOLOGI , FYSIK, MATEMATIK, SAMFUNDSFAG


BEDRE VAGTPLANLÆGNING

ADD-ON

Regeringen efterspørger teknologiske løsninger til sundhedsvæsenet, der kan være med til at sikre, at vagtplanlægningen er mere effektiv og patienten bedre involveret.

Teknologierne er et led i regeringens kampagne for mere sikker adfærd i trafikken og skal give både sundhedspersonale og patienter et bedre overblik.

Sygehusene har gentagne gange gjort opmærksom på, at de gerne modtager forslag til, hvordan man kan forbedre vagtplanlægningen i forbindelse med trafikuheld.

Sker et trafikuheld, må der reageres prompte, og mange ressourcer må allokeres hertil: Sygehusets personale må organisere sig på ny og finde andet udstyr frem, og andre vigtige behandlinger og indgreb må nedprioriteres eller aflyses.

Med en mere effektiv vagtplanlægning vil man kunne undgå den hyppige omorganisering af sygehusets personale. Det vil spare tid og udgifter og samtidig sikre, at der vil være flere varme hænder til stede på de tidspunkter, hvor behovet er størst.


FAG, DER KAN BRINGES I SPIL:
MATEMATIK, PROGRAMMERING, TEKNOLOGI