KNUDEPUNKTER

I projektet Sundt Af-STEMt er der hvert halvår blevet afholdt tre fællesaktiviteter – kaldet knudepunkter – som samlede elever fra de deltagende uddannelsesinstitutioner på tværs til et fælles fagligt og socialt program med udgangspunkt i den case, som eleverne forinden havde arbejdet med.

Knudepunkterne tjener flere formål:

  • Knudepunkterne binder de lokale undervisningsforløb sammen på tværs og giver mulighed for, at eleverne kan lære af hinanden og blive inspireret til nye løsninger. De giver samtidig et afbræk fra den sædvanlige undervisning.
  • Knudepunkterne giver elever fra folkeskole- og gymnasieniveau mulighed for at møde elever/studerende fra uddannelsestrinet over dem og indgå i et samarbejde, hvor alle parter bidrager. På den måde bliver eleverne præsenteret for rollemodeller, som kan inspirere dem til fortsat at vælge STEM-fag i deres videre uddannelse.
  • Elever fra folkeskole- og gymnasieniveau bliver præsenteret for de fysiske rammer på uddannelsestrinnet over dem (fx laboratorier og lignende faciliteter) og får et indblik i hverdagen på stedet.
  • Studerende fra videregående uddannelse får mulighed for at øve sig i at lære fra sig og reflektere over egen progression og læring.

Som inspiration til, hvordan knudepunktsaktiviteter kan indgå i undervisningen, kan du dykke ned i to eksempler på undervisningsforløb med knudepunkter her.

Du kan også læse generelle gode ideer til indhold på knudepunkter her.

Og du kan finde anbefalinger til den gode tilrettelæggelse og afholdelse af knudepunktsaktiviteter her.

SKALERINGSMULIGHED
Ved fremtidig brug af undervisningskonceptet kan man overveje at nedskalere det tværgående samarbejde og fx arrangere et brobygningsbesøg hos en enkelt uddannelsesinstitution, hvis omfanget af de tværgående aktiviteter fra projektperioden synes for omfattende. Et enkelt brobygningsbesøg kan i sig selv tilføje stor værdi til et lokalt undervisningsforløb og bidrage til at højne elevernes motivation for det videre arbejde med STEM-fag.