Grundskolen

Her finder du fire beskrivelser af undervisningsforløb til grundskolen, som er udviklet og afprøvet i projekt Sundt Af-STEMt. Hvert forløb knytter sig til en af de fire cases. Beskrivelserne kan på den måde bruges som et inspirationskatalog for, hvordan casematerialerne kan bringes i spil i undervisningen.

Undervisningsforløb: Diabetes
Undervisningsforløb: Teknologi og Sundhed
Undervisningsforløb: Pandemi
Undervisningsforløb: Trafikuheld


Undervisningsforløb: Diabetes

Uddannelsesniveau

Folkeskole

Fag og niveau

Valgfag

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

STEM-valgfag

Formål

Eleverne får indblik i udfordringer med diabetes og besøger HTX

Indhold

Viden om diabetes og udformning af et produkt

Omfang

30 lektioner á 45 minutter fordelt på 5 torsdage

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde og præsentation

Materialer

Diabetes case

Lektionsoversigt:

Dag 1

Knudepunkt mellem folkeskoler

Fælles oplæg af fagpersonale, diabetiker eller andet. 


Derefter et videre arbejde med casen for at sikre, at eleverne forstår materialet.


Formålet er faglig nysgerrighed og en sikring af, at de har forstået casen.


Dag 2

Arbejde på egen skole

Eleverne arbejder på egen skole med deres valgfrie produkt. Eksempler er en folder, hjemmeside, app eller andet. 


De skal også planlægge en social aktivitet til næste lektion, som er et knudepunkt.


Dag 3

Knudepunkt mellem HTX og folkeskole

Folkeskolen kommer ud på HTX for at få et indblik i, hvad man arbejder med der. Igennem workshops kommer eleverne rundt i forskellige laboratorier og metoder. Gymnasieeleverne er vært på forskellige faglige stationer.


Det er folkeskolen, der er ansvarlig for en social aktivitet.


Formålet er faglig viden, men også at besøge og opleve HTX.


Dag 4 

Arbejde på egen folkeskole

Eleverne skal lave nogle mindre øvelser, eksempelvis måle eget blodsukker, måle blodtryk, måle puls mens de løber. 


De kan også prøve at lave diabetesvenlig mad.


Desuden skal eleverne færdiggøre deres produkt.


Dag 5

Arbejde på egen folkeskole

Eleverne laver deres produkt færdig og fremlægger.


De skal komme ind på hele processen: Hvordan de har brainstormet, hvilket problem deres produkt løser, hvordan de gjorde og hvordan produktet kan videreudvikles.Undervisningsforløb: Teknologi og Sundhed

Uddannelsesniveau

Folkeskole

Fag og niveau

Valgfag

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

STEM-valgfag

Formål

Eleverne får indblik i sammenhængen mellem apps og sundhed og indblik i idégenereringsprocesser.

Indhold

Viden om idégenereringsprocesser.

Omfang

30 lektioner á 45 minutter fordelt på 5 torsdage.

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde og præsentation

Materialer

Teknologi og Sundhed-case

Lektionsoversigt:

Dag 1

Arbejde på egen folkeskole

Fælles opstart og forståelse af casen. Eleverne skal gennem øvelser finde frem til kerneproblemet i casen og opnå en god forståelse af dette.


De skal også lave research i forhold til problemstillinger i forbindelse med casen.


Dag 2

Knudepunkt mellem HTX og folkeskole

HTX-elever instruerer folkeskoleeleverne i idegenerering. Eleverne skulle gerne gå derfra med en helt klar og tydelig ide om, hvad deres produkt skal handle om.


Dag 3

Arbejde på egen folkeskole

Eleverne arbejder videre med deres produkt og design.


Dag 4 

Arbejde på egen folkeskole

Eleverne laver deres design færdig, og de får lavet et produkt, de kan fremlægge.


Desuden skal de klædes på til, hvordan man kan stille kritiske spørgsmål, og hvordan man kan fremvise et produkt.

Dag 5

Knudepunkt mellem HTX, universitet og folkeskole

Fernisering, hvor alle fremviser deres produkt. Hver gruppe får en stand, hvor de kan præsentere deres produkt og svare på uddybende spørgsmål. Eleverne skal også selv rundt for at se, hvad de andre har lavet.Undervisningsforløb: Pandemi

Uddannelsesniveau

Folkeskole

Fag og niveau

Valgfag

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

STEM-valgfag

Formål

Eleverne får indblik i faglige problemstillinger omkring pandemier og får besøgt HTX 

Indhold

Viden om pandemier (case) og udformning af et produkt

Omfang

30 lektioner á 45 minutter fordelt på 5 torsdage

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde og præsentation

Materialer

Pandemi-case

Lektionsoversigt:

Dag 1

Arbejde på egen folkeskole

Fælles opstart og forståelse af casen. Eleverne skal gennem øvelser finde frem til kerneproblemet i casen og opnå en god forståelse af dette.


De skal også lave research i forhold til problemstillinger i casen.


Dag 2

Knudepunkt 1: HTX og folkeskolen

Folkeskolen præsenterer deres produkter for HTX-eleverne, hvorefter eleverne får feedback og gode råd.

 

Dag 3

Arbejde på egen folkeskole

Arbejde videre med produkt.

Der kan evt. suppleres med videoer om nye produkter.


Dag 4 

Arbejde på egen folkeskole

Arbejde videre med produkt samt øve i at præsentere et produkt. Lave konkrete præsentationsøvelser.


Produktet skal være færdigt.


Dag 5

Knudepunkt (HTXog folkeskolen)

Eleverne præsenterer deres endelige produkt for HTX-eleverne, som giver dem feedback.

Efter feedbacken skal eleverne diskutere den feedback, de har fået, og de skal prøve at lave en plan for, hvordan de kan arbejde videre med det, hvis de skulle udvikle produktet.

 


Undervisningsforløb: Trafikuheld

Uddannelsesniveau

Folkeskole

Fag og niveau

Valgfag

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Titel

STEM-valgfag

Formål

Eleverne får indblik i faglige problemstillinger omkring trafikuheld og mødes med elever fra HTX og universitetet

Indhold

Viden om trafikuheld (case) og udformning af et produkt

Omfang

30 lektioner á 45 minutter fordelt på 5 torsdage

Væsentligste arbejdsformer

Gruppearbejde og præsentation

Materialer

Trafik-case

Lektionsoversigt:

Dag 1


Knudepunkt mellem universitetet, HTX og Folkeskolen

Overskriften er idegenerering og konceptudvikling, hvor folkeskolen får metoder til at idégenere gennem diverse brainstorms og arbejdsark og eksempelvis programmet Miro.


Eleverne skulle gerne gå derfra med en klar ide om, hvad de vil arbejde videre med. Den overordnede ramme er en app.


Dag 2

Arbejde på egen folkeskole

Eleverne skal finde frem til, hvilket problem deres app skal løse, og de skal finde frem til indhold. Desuden skal de også begynde at tænke på, hvordan den skal designes.


Dag 3

Knudepunkt mellem HTXog Folkeskolen

Eleverne får hjælp af HTX til at programmere i Marvel App. Derefter arbejder de videre med deres design på HTX, hvor de kan få vejledning.


Dag 4 

Arbejde på egen folkeskole

Eleverne laver deres design færdig, og de får lavet et produkt, de kan fremlægge.


Desuden skal de klædes på til, hvordan man kan stille kritiske spørgsmål, og hvordan man kan fremvise et produkt.


Dag 5

Knudepunkt mellem HTX, universitetet og Folkeskolen

Fernisering, hvor alle fremviser deres produkt. Hver gruppe får en stand, hvor de kan præsentere deres produkt og svare på uddybende spørgsmål. Eleverne skal også selv rundt for at se, hvad de andre har lært.