Anbefalinger til casearbejdet

I løbet af projektperioden for Sundt Af-STEMt blev alle fire cases afprøvet gennem undervisningsforløb på hhv. folkeskoleniveau, gymnasieniveau og universitetsniveau. De tre niveauer arbejdede i parallelle undervisningsforløb med den samme case og mødtes tre gange pr. semester til fællesaktiviteter med casen som fagligt samlingspunkt.

På baggrund af erfaringerne fra casearbejdet har undervisere og koordinatorer i projektet udarbejdet følgende anbefalinger:

Sæt rammen
På folkeskoleniveau og gymnasieniveau er det vigtigt at sætte rammen, når eleverne får casen. Det bør forklares tydeligt: 1. Hvad er en case? 2. Hvordan kan den danne grundlag for det arbejde, vi skal i gang med?

Tilpas niveauet
Casen skal bruges forskelligt på hhv. folkeskole-, gymnasie- og universitetsniveau. Det er vigtigt at tilpasse niveauet til egne elever og udvælge de elementer og perspektiver, som bedst matcher elevernes hverdag og kompetencer. Det er her, add-on spørgsmålene kommer i spil.

Giv arbejdet tid
Casens potentiale udnyttes optimalt, hvis der arbejdes med casen over længere tid som grundlag for projektarbejde. Det vedvarende fokus er med til at skabe sammenhæng i undervisningen og giver mulighed for at følge ideer og perspektiver til dørs.

Rejs spørgsmål
Det er ideelt at bruge casen til at rejse flere spørgsmål end svar. Brug casen som afsæt for at vække elevernes interesse, undren og idégenerering.

Skab fælles forståelse
Hvis casen skal bruges som udgangspunkt for fælles knudepunktsaktiviteter på tværs af uddannelsesniveauer, er det vigtigt, at eleverne har haft god tid til at sætte sig ind i casens fortælling og tema først.

”Casene var brede nok til, at vi kunne få mange forskellige idéer.”
(Folkeskoleelev)
”Vi bruger normalt ikke cases på vores skole, så jeg syntes det var fedt at blive introduceret til det her koncept” (Folkeskoleelev)