STEM i Sundhed

Velkommen til STEM i Sundheds hjemmeside, hvor du kan finde materialer og inspiration til undervisningsforløb inden for STEM-fag på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelse. Materialet bygger på erfaringerne fra projektet Sundt Af-STEMt, som fra 2020-2022 udviklede tværgående undervisningsforløb med det formål at styrke unges interesse for STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering & Mathematics) til brug i fremtidens sundhedsvæsen.

På baggrund af projektets erfaringer finder du her et undervisningskoncept, som frit kan bruges i fremtidig undervisning. Konkret er der i projektperioden udviklet og afprøvet fire cases, som hver især kan danne udgangspunkt for et undervisningsforløb, hvor elever og studerende skal bruge STEM-kompetencer til at udvikle løsninger på virkelige sundhedsudfordringer.

Materialet på denne hjemmeside er tænkt som en pakke, hvor en eller flere dele – eller alle elementer – kan adopteres eller bruges som inspiration. Du kan downloade de udviklede cases og bruge materialet til selv at opbygge et lokalt undervisningsforløb. Eller du kan gå på videre opdagelse i projektets erfaringer med at skabe samarbejde og fællesaktiviteter på tværs af uddannelsesniveauer med henblik på at give eleverne inspiration til en videre uddannelsesvej inden for STEM-fag.

Vi håber, at projektet Sundt Af-STEMt vil leve videre i nye undervisningsforløb og også fremover være med til at stimulere unges lyst til at bruge STEM-fag i løsningen af fremtidens sundhedsproblematikker.

God fornøjelse.